Wyszukiwarka szkoleń

Newsletter

Chcesz dostawać najnowsze artykuły, szkolenia i oferty pracy?

Social Media dla HR

 

Polecane szkolenia

Nagrody Rekrutera 2016

FORMULARZE KONKURSOWE DO POBRANIA PONIŻEJ:

 

 

   

1. O KONKURSIE

Nagrody Rekrutera to konkurs honorujący firmy wyspecjalizowane w dostarczaniu szeroko rozumianych usług HR w Polsce. Jego założeniem jest nagrodzenie firm, które w 2015 znacząco przyczyniły się do rozwoju i popularyzacji branży usług rekrutacyjnych w Polsce. 

W konkursie może wziąć udział każda działająca na terenie Polski agencja zatrudnienia, rekrutacyjna bądź doradztwa personalnego oraz teamy inhouse rekruterów, które wykazały się dbałością o wizerunek całej branży i jej doskonalenie.

 

2. KATEGORIE

Rekrutacja Tymczasowa

Rekrutacja Stała

Inhouse Recruitment Team

Executive Search

 

3. ZGŁOSZENIA

Zgłoszenia (wypełniony formularz zgłoszeniowy) będą przyjmowane do 25 marca 2016r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

4. JURY

Andrzej Borczyk (HR Director w Microsoft),
Zbigniew Hojka (HR Director, Board Member w Provident Polska),
Dariusz Pastuła (HR Lead w Aon).

 

REGULAMIN KONKURSU NAGRODY REKRUTERA

 

REGULAMIN KONKURSU NAGRODY REKRUTERA 2016

 

 

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Konkursu Nagrody Rekrutera (zwanego dalej: "Konkursem") jest magazyn Rekruter, wydawany przez firmę Verita HR Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa o numerze NIP 951 227 95 76, zwanym dalej „Organizatorem”.

2. Konkurs trwa od dnia 3 marca 2016 roku do 21 kwietnia 2016 roku.

3. Informacje na temat Konkursu, a w szczególności Regulamin Konkursu, zasady zgłaszania Uczestników Konkursu, kryteria wyboru Laureatów Konkursu, skład Jury Konkursu, dostępne są na stronie internetowej: veritahr.com.

4. Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.

6. Celem Konkursu jest uhonorowanie agencji zatrudnienia, wyróżniających się jakością i efektywnością realizowanych usług w zakresie rekrutacji, doradztwa personalnego, pracy tymczasowej, outsourcingu executive search oraz teamów inhouse rekruterów, odpowiedzialnych za najważniejszy kapitał każdego przedsiębiorstwa – ludzi.

7. Nagrody w Konkursie przyznawane są za szczególne osiągnięcia agencji w kategorii, w której jest nominowana.

 

II. Uczestnicy Konkursu

1. Uczestniczyć w Konkursie może, w zależności od wybranej kategorii:

a. każda działająca na terenie Polski agencja rekrutacyjna, doradztwa personalnego, pracy tymczasowej outsourcingu i executive search, będąca agencją zatrudnienia w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy[1] oraz teamy inhouse rekruterów.

2. Wypełniając formularz zgłoszeniowy Uczestnik Konkursu zgadza się z zasadami Konkursu oraz akceptuje niniejszy Regulamin.

3. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatorów oraz na stronie internetowej www.veritahr.com

 

III. Zasady Konkursu

1. Warunkami uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie właściwego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie veritahr.com.

2. Zgłoszenia do udziału w Konkursie może dokonać przedstawiciel agencji zatrudnienia lub inna osoba znająca jej działalność w zakresie objętym Konkursem.

3. Zgłoszenia przyjmowane są w następujących czterech kategoriach i ocenianie zgodnie z określonymi kryteriami:

Kategorie:

- Rekrutacja Tymczasowa

- Rekrutacja Stała

- Inhouse Recruitment Team

- Executive Search

 

Kryteria:

 1. Jak długo firma istnieje na polskim rynku?
   
 2. Członkostwo bądź zaangażowanie w stowarzyszenia zrzeszających agencje rekrutacyjne, np. SAZ, ASPIRE, Polskie Forum HR, ABSL, BPCC, Lewiatan itd.
   
 3. Jak rozwijane są kompetencje pracowników (prosimy podać ilość przeprowadzonych szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych oraz liczbę pracowników, którzy brali w nich udział).
   
 4. Czy w 2015r. prowadzono badania satysfakcji pracowników?
   
 5. Liczba konsultantów pracujących przy rekrutacji stałej.
   
 6. Ilość procesów rekrutacyjnych w ciągu ubiegłego roku i średnia liczba placementów (miesięcznie).
   
 7. Wzrost przychodów w ciągu roku (stan na koniec 2015 roku w porównaniu do roku wcześniej i procentowy wzrost).
   
 8. Wzrost zatrudnienia w ciągu roku (stan na koniec 2015 roku w porównaniu do roku wcześniej i procentowy wzrost).
   
 9. Jaki procent osób pracuje w firmie w ramach umowy na czas nieokreślony?
   
 10. Punkty przyznawane przez Jury.

 

IV. Wybór Laureatów Konkursów

1. Selekcja aplikacji konkursowych oraz wyłonienie Laureatów Konkursu następuje w siedzibie Organizatora do 14 kwietnia 2016 roku.

2. W skład Jury Konkursu wchodzą osobistości z branży agencji zatrudnienia, biznesu, mediów oraz organizacji i instytucji, które wspierają rozwój branży agencji zatrudnienia i przyczyniają się do popularyzacji zagadnień związanych z obszarem zarządzania zasobami ludzkimi.

3. Członkowie Jury Konkursu pełnią swoje funkcje społecznie.

4. Posiedzenia Jury Konkursu zwołują Organizatorzy.

5. Wyłaniając Laureatów Konkursu Członkowie Jury kierują się profesjonalizmem oraz szczególnymi osiągnięciami Uczestników.

6. Ani członkowie Jury, ani Organizatorzy nie mogą być Laureatami Konkursu.

7. Laureatami Konkursu zostaną agencje zatrudnienia oraz teamy inhouse rekruterów, które uzyskają najwyższą ocenę jakości, rzetelności i skuteczności oferowanych usług, a ich dorobek będzie przeważać nad oceną kontrkandydatów.

8. Wszyscy Uczestnicy Konkursu są oceniani według tych samych kryteriów ustalonych i przyjętych przez Jury Konkursu. Reguły obiektywizmu w ocenie zgłoszeń obowiązują nieodwołalnie.

9. Wybór Laureatów następuje uchwałą Jury Konkursu.

10. Protokoły z posiedzeń Jury Konkursu i uchwały Jury Konkursu przechowywane są w siedzibie Organizatora i mogą być udostępnione stronom zainteresowanym w przypadku odwołania się od werdyktu Jury Konkursu.

11. Procedura odwoławcza od werdyktu Jury Konkursu obejmuje złożenie pisemnego wniosku od Uczestnika Konkursu przesłanego na adres Organizatora Konkursu. Po otrzymaniu wniosku Organizatorzy zwołują posiedzenie Jury Konkursu w celu rozpatrzenia odwołania.

Ponowna decyzja Jury Konkursu jest ostateczna.

 

V. Nagrody

1. Fundatorami nagród są Organizatorzy i/lub Sponsorzy Konkursu.

2. Nagrodami w Konkursie są statuetki i/lub upominki.

3. Jury Konkursu, oprócz wyboru Laureatów Konkursu, może przyznać wyróżnienia. 

4. Wręczenie nagród Laureatom przez Organizatorów i/lub Sponsorów Konkursu odbywa się podczas uroczystej gali 21 kwietnia 2016 r. w Warszawie.

5. Laureat traci prawo do tytułu i nagrody, bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatorów, jeżeli przekazane przez niego dane okażą się błędne lub nieprawdziwe.

 

VI. Dane osobowe

1. Administratorami danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach Konkursu jest Organizator.

2. Organizator są uprawniony do przetwarzania danych osobowych Uczestników.

3. Uczestnicy wypełniając formularz zgłoszeniowy oraz podając swoje dane, mogą wyrażają zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez Organizatora jako Administratora Danych Osobowych w celach promocyjno-marketingowych związanych z prowadzoną przez Organizatora działalnością, a także na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji handlowych przesyłanych przez Organizatora zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

4. Uczestnicy, w szczególności Laureaci Konkursu, wyrażają zgodę na zamieszczenie ich danych na stronach internetowych Organizatora.

5. Na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych Uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres: Verita HR Polska Sp. z o.o., ul. Puławska 182, 02-670 Warszawa

6. Uczestnicy Konkursu są zobowiązani niezwłocznie powiadomić Organizatora o zmianie adresu lub innych danych podanych w formularzu zgłoszeniowym.

7. Organizator nie ponoszą odpowiedzialności za podanie przez Uczestników Konkursu niewłaściwego adresu lub innych danych uniemożliwiających ich identyfikację.

8. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane Uczestników, którzy wzięli udział w Konkursie, zostaną poddane anonimizacji, z zastrzeżeniem pkt. 3 powyżej.

 

VIII. Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania zasad uczciwej rywalizacji w Konkursie opartych na poszanowaniu kontrkandydatów oraz ich osiągnięć.

2. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny.[1]Art.6 pkt 4) ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Dz.U.2004 Nr 99 poz.1001 z późn.zm.

 

 

 

 

TA STRONA UŻYWA COOKIE. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki oraz akceptujesz Więcej znajdziecie Państwo na stronie Polityka Cookie.

Akceptuję cookie z tej strony.