Na co zwracać uwagę, przeglądając CV kandydatów do pracy?

Zamieszczenie atrakcyjnego ogłoszenia o pracę na portalach branżowych, rekrutacyjnych czy w social mediach skutkuje zwykle napływem, a czasem nawet prawdziwym zalewem nadsyłanych CV, które trzeba uważnie przejrzeć, by wyłuskać z nich kluczowe informacje, a w konsekwencji wytypować osoby przechodzące do kolejnego etapu rekrutacji.

Zatrudnianie pracownika z zagranicy a różnice kulturowe. Co należy wziąć pod uwagę?

Wietnamczyk nie patrzy prosto w oczy, Ukrainiec nie lubi owijania w bawełnę, Hindus często się spóźnia, a Amerykanin może się obrazić, gdy dostanie negatywny feedback. Praca w środowisku wielokulturowym, choć bardzo rozwijająca, niesie za sobą wiele wyzwań – zarówno dla obcokrajowców, jak i ich przełożonych oraz współpracowników.

Jak opracować strategię rekrutacyjną firmy?

Dobrze opracowana, przemyślana i skutecznie wdrożona strategia rekrutacyjna to doskonała inwestycja, która w perspektywie długoterminowej pozwala firmie zaoszczędzić mnóstwo czasu i pieniędzy, znacznie redukując przy tym ryzyko rekrutacyjne.

Metody redukcji ryzyka operacyjnego w procesach HR

Ryzyko operacyjne to bardzo szerokie pojęcie. Zgodnie z definicją to możliwość straty, która wynika z przyjęcia nieodpowiednich bądź zawodnych procedur wewnętrznych, błędów ludzkich i systemowych lub zdarzeń zewnętrznych.