Czy obecnie mamy do czynienia z rynkiem pracownika, czy pracodawcy?

[rank_math_breadcrumb]

Sytuację na rynku pracy, śledzoną w dłuższych okresach, można porównać do sinusoidy balansującej pomiędzy dwoma punktami – rynkiem pracodawcy i rynkiem pracownika. Pierwsza sytuacja występuje wtedy, gdy liczba ofert pracy jest ograniczona, co skutkuje wzrostem stopy bezrobocia i poważnymi problemami ze znalezieniem pracy. Wówczas to pracodawca dyktuje warunki, wiedząc, że kandydatom lub już zatrudnionym osobom trudno będzie znaleźć atrakcyjniejszą posadę i zmienić pracę. 

Rynek pracownika to sytuacja odwrotna – popyt na pracowników gwałtownie rośnie, pracodawcy mają problemy z obsadzeniem wakatów, a kandydaci do zatrudnienia zyskują silną pozycję, jeśli chodzi o negocjację warunków umowy. Z którym wariantem mamy dzisiaj do czynienia w Polsce?

Sytuacja na rynku pracy w Polsce 

Na rynek pracy w Polsce wpływ ma wiele różnych czynników. Tym najbardziej znaczącym w ostatnich latach była oczywiście pandemia COVID-19, która negatywnie wpłynęła na wiele sektorów gospodarki, w tym na branżę usługową, gastronomiczną czy turystyczną, wymuszając zawieszenie lub zamknięcie działalności wielu podmiotów, a co za tym idzie – zwolnienia i redukcje etatów. Obecnie z kolei mamy do czynienia z napływem osób uciekających z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, z których wiele będzie szukało pracy w Polsce, co również nie pozostanie bez wpływu na rynek pracy.

Analitycy są jednak zgodni, że obecnie, czyli w pierwszym kwartale 2022 roku, mamy w Polsce do czynienia z rynkiem pracownika. Wielu pracodawców stoi dzisiaj przed dużym wyzwaniem, jakim jest zdobycie i utrzymanie pracowników – sytuacja ta dotyczy zwłaszcza specjalistów IT, HR, finansów i księgowości czy marketingu i sprzedaży, a także wielu zawodów uznawanych za deficytowe: kierowców, pielęgniarek, ślusarzy, pracowników produkcji itp. Liczba ofert pracy rośnie, headhunterzy i agencje rekrutacyjne mają ręce pełne roboty, a zarządy firm zachodzą w głowę, jak przyciągnąć wartościowych pracowników, którzy pozwolą przedsiębiorstwu się rozwijać.

Co rynek pracownika oznacza dla pracodawców? 

Rynek pracownika to duże wyzwanie dla pracodawców, wymagające od nich wdrożenia przemyślanej strategii dotyczącej rekrutacji i zatrudnienia. Jedną ze sprawdzonych taktyk, jakie pomagamy opracować i wdrożyć naszym klientom, jest employer branding, czyli budowanie wizerunku atrakcyjnego pracodawcy poprzez szereg spójnych działań skierowanych zarówno do obecnych, jak i potencjalnych pracowników. 

Innym rozwiązaniem jest outsourcing części zadań zamiast tworzenia nowych etatów. Dużą popularnością cieszy się między innymi outsourcing IT czy procesów rekrutacyjnych, które warto powierzyć specjalistom najwyższej klasy. Natomiast wyszukiwanie oraz zachęcanie do podjęcia współpracy ekspertów i osób o pożądanych kompetencjach to zadanie dla dobrego headhuntera. To tylko część usług, które proponuje działająca na terenie całego kraju agencja Verita HR, rekomendowana przez 97 procent klientów. Skontaktuj się z nami i sprawdź, jak jeszcze możemy pomóc Twojej firmie w czasach rynku pracownika.

Nasze marki

hro personnel
hro digital
snw