[rank_math_breadcrumb]

Stanowisko w banku inwestycyjnym to prestiżowa posada, która wiąże się z wysokimi wymaganiami i sporą presją, a z drugiej strony pozwala na dynamiczny rozwój i zdobywanie nowych, cenionych na rynku umiejętności. Rekrutacja pracowników tej branży to prawdziwe wyzwanie – nie jest łatwo znaleźć specjalistę o niezbędnych cechach, wiedzy i doświadczeniu, a następnie nakłonić go do przyjęcia oferty pracy. W tym wpisie podzielimy się spostrzeżeniami na temat najważniejszych kompetencji pracowników bankowości inwestycyjnej, metodach ich rekrutowania oraz benefitach, które zachęcają kandydatów do podjęcia współpracy.

Najważniejsze kompetencje pracowników bankowości inwestycyjnej 

Bankowość inwestycyjna obejmuje usługi takie jak operacje na rynku papierów wartościowych, zarządzanie funduszami czy doradztwo finansowe. By odnaleźć się w tej dziedzinie, niezbędna jest wysoka inteligencja, zdolność analitycznego myślenia, umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod dużą presją, dokładność, skrupulatność i odpowiedzialność. Idealny pracownik bankowości inwestycyjnej ma wyższe wykształcenie (i może pochwalić się doskonałymi wynikami w nauce), świetnie zna przynajmniej język angielski, jest zmotywowany do ciężkiej pracy i nieustannie pracuje nad swoim rozwojem. Na wyższych szczeblach liczy się także zdobyte już doświadczenie w tym sektorze.

Head hunting lepszy niż ogłoszenie 

W sektorze bankowości rekrutacja coraz częściej polega na aktywnym poszukiwaniu odpowiednich kandydatów wszelkimi dostępnymi drogami, a następnie składaniu im propozycji współpracy na atrakcyjnych warunkach. Doświadczony headhunter przeszkolony z obszaru investment banking jest w tym procesie nieoceniony – potrafi odnaleźć i skłonić do przyjęcia oferty pracy tak zwanych kandydatów pasywnych, czyli osoby zadowolone z obecnej posady i nieposzukujące nowej pracy. Head hunting stosuje się przede wszystkim do pozyskiwania specjalistów wysokiej klasy i osób o rzadko spotykanych, ściśle określonych kompetencjach lub bardzo dużym doświadczeniu popartym odniesionymi już na polu bankowości sukcesami.

W przypadku młodszych specjalistów i pracowników niższych szczebli, a także stażystów, nadal warto prowadzić tradycyjny proces rekrutacji. Ogłoszenia zamieszcza się jednak raczej na specjalistycznych, branżowych portalach. Duże banki inwestycyjne o wysokiej renomie przyciągają kandydatów poprzez umiejętny employer branding, tworzą programy dla absolwentów uczelni, oferują atrakcyjne staże i praktyki dla studentów itp. Pozyskani w ten sposób pracownicy przechodzą ścieżkę szkoleń i zdobywają doświadczenie, z czasem awansując na coraz wyższe stanowiska.

Czym zachęcić kandydata? 

By odpowiedzieć sobie na pytanie, jak zachęcić kandydata do podjęcia pracy w danym banku inwestycyjnym, trzeba określić główne motywacje, jakie kierują pracownikami tej branży. Poza odpowiednio wysokim wynagrodzeniem liczy się przede wszystkim możliwość rozwoju i zdobywania nowych kompetencji, interesujące, pełne wyzwań projekty, nowoczesne, zaawansowane technologicznie narzędzia pracy, opcje awansu w strukturze banku czy samodzielność w działaniu i możliwość wdrażania własnych koncepcji lub rozwiązań. Tego typu kwestie będą istotnym argumentem przemawiającym za podjęciem współpracy, obok standardowych już benefitów takich jak prywatna opieka medyczna, vouchery podróżne, karta sportowa i inne świadczenia pozapłacowe, elastyczny czas pracy czy praca zdalna bądź hybrydowa.

Nasze marki

Jak wyglądają postępowania rekrutacyjne w bankowości inwestycyjnej?

hro personnel
hro digital
snw